Produktsponsorater

I Peter Larsen Kaffe arbejder vi under en overskrift, der hedder "kaffe til folket". Det gør vi fordi vi elsker det folkelige aspekt af kaffen, fordi kaffe skaber dialog og samtale hvad enten det er
i kaffebaren på en festival eller det er hjemme i stuerne.

Kaffe til folket betyder også, at vi fra tid til anden bakker op om events og arrangementer med produktsponsorater, når vi synes der er et godt mellem indhold og eksponering.
Vi vurderer således ansøgningerne ud fra kriterier om indhold, størrelse og villighed til at give noget synlighed den anden vej. Hvis du vil øge dine chancer for at komme i betragtning til et produktsponsorat, kan du i ansøgningen med fordel angive, at din egen eller arrangementets Facebook side må anvendes til at øge synligheden.

Søg om produktsponsorat her >>