Ansvarlighed

Er blockchain det manglende led i kæden, der kan sikre en mere fair og bæredygtig kaffebranche?

 

Mens kaffeforbruget stiger på verdensplan, bliver uligheden i forsyningskæden mere og mere udtalt. De små kaffefarmere, som laver det meste af arbejdet, tjener de færreste penge, mens store virksomheder scorer det meste af profitten. Og de økonomiske ubalancer virker til at have en selvforstærkende effekt. Kaffefarmernes andel af det globale kaffemarkeds værdi er faldet fra 20 % i 1989 til mindre end 10 % i 2015. Dette kaffeparadoks er velkendt, men vi har endnu ikke set de løsninger, der kan skabe en reel forandring.

Med den øgede efterspørgsel stiger kaffeproduktionens store forbrug af vandressourcer og landbrugsarealer. En tredobling i befolkningsvæksten, stigende global velstand og ændrede forbrugsmønstre øger udledningerne af drivhusgasser (GHG) og negative miljøpåvirkninger relateret til kaffedyrkning og anden fødevareproduktion. Presset på vores eksisterende økosystemer stiger, og behovet for forandring er indlysende.

Men forsyningskæderne er komplekse og involverer en lang række aktører og processer. Når kaffen begynder sin rejse, går informationer om dens oprindelse, og hvordan den blev produceret og forarbejdet, ofte tabt. Hvis vi skal minimere kaffeproduktionens negative sociale og miljømæssige påvirkninger, og hvis vi skal ændre adfærd i en mere bæredygtig retning, er de informationer essentielle.
Som forbrugere har vi behov for troværdige data for at kunne træffe oplyste valg om de produkter, vi køber. Gennemsigtighed er alt, og blockchain-teknologi giver os muligheden for netop det. At skabe sporbarhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæderne.

Blockchain i fødevarebranchen

Spørgsmålet er, om blockchain-teknologi er det manglende led i kæden og dermed en game-changer? For at være ærlige ved vi det ikke endnu. I dag er der stor fokus på teknologien – også inden for kaffesektoren. Senest på den store teknologimesse, CES 2020, i Las Vegas, hvor IBM sammen med en række amerikanske og internationale virksomheder som JDE, Beyers Koffie, Volcafe, Sucafina, Rabobank og andre lancerede appen ”Thank my Farmer”. Formålet med appen er at bruge blockchains sporingsfunktioner i den globale handel med kaffe.

Fødevarers forsyningskæder er komplekse systemer, der involverer mange interessenter og aktiviteter, og derfor er implementering af blockchain en udfordrende opgave. Enkelte projekter kører allerede, men de møder store udfordringer. Kompleksiteten gælder også i kaffebranchen. I processen fra plante til kop gennemgår kaffebønnen store forandringer. Fra at være indhyllet i frugtkød og hinder til en tørret bønne, som rejser den halve jordklode rundt, før den bliver ristet og lander hos forbrugeren. Det er en rejse, der involverer farmere, kooperativer, mellemmænd, eksportører, lagre, transportfirmaer, ristemestre, detailhandlere og forbrugere.

De aktuelle blockchain-projekter i fødevareindustrien fokuserer på gennemsigtighed og sporbarhed. For kaffe er der yderligere fokus på social bæredygtighed og etisk betaling til farmerne. Erfaringerne viser, at initiativerne er med til at sikre en højere betaling til farmerne, og at de gør det lettere for forbrugerne at støtte bæredygtige projekter. Det er en lovende start, men systemerne er ikke modne nok endnu.

Blockchain har både fordele og begrænsninger. Fordelene inkluderer bl.a. strømlining af data, forbindelser og tillid mellem aktører og øget sporbarhed. Men blockchain kan ikke spore det fysiske produkt; kun dataindsamling. Derfor kan systemet på nuværende tidspunkt ikke eliminere risikoen for svindel og fejl. 

Blockchain i kaffe – vi vil vide mere

I et partnerskab mellem private virksomheder, rådgivningsfirmaer, universiteter og NGO'er undersøger vi hvordan blockchains kan bruges til at fremskynde bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i kaffens forsyningskæde. Vi deler visionen om, at blockchain-teknologi kan revolutionere rapportering af bæredygtighed og gennemsigtighed i globale forsyningskæder, men vi ønsker at finde ud af hvordan.

For at etablere pålidelige blockchains, må vi forstå strukturen i de eksisterende forsyningskæder i dybden. Derfor studerer vi forsyningskæder for kaffe i Colombia og Etiopien. Sammen med vores partnere, herunder FNC, den colombianske sammenslutning af kaffedyrkere, analyserer vi ​​bønnernes rejse fra kaffefarmerne i Antioquia, Colombia gennem de forskellige processer, indtil de forlader havnen i Cartagena og fortsætter rejsen til forbrugerne i Europa. Dette inkluderer adskillige mellemmænd, herunder farmere, kooperativer, eksportører, lagre og havnefaciliteter, internationale kaffeforhandlere og transportører, certificeringsorganer, importører, ristemestre og detailhandlere såsom detailbutikker, caféer og specialforretninger.

Vi forventer ikke alene at skabe en blockchain-baseret kaffe, men også en videnskabelig analyse af fordele og ulemper forbundet med brugen af blockchain-teknologi. Projektet ledes af det globale rådgivningsfirma COWI A/S med partnerskab af Datalogisk Institut og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fra Københavns Universitet samt Det Europæiske Blockchain Center fra IT Universitet i København, Chalmers Teknologiske Universitet, WWF, Nordic Approach og Löfbergs Group/Peter Larsen Kaffe.

keyboard_arrow_up