DATABESKYTTELSESPOLITIK - Peter Larsen Kaffe A/S

Vi er glade for, at du har fundet vej til vores hjemmeside og håber, at du finder den information du søger. Når du besøger vores hjemmeside, vil vi behandle oplysninger, der kan spores tilbage til dig. Dette gælder også, hvis du vælger at kontakte os, f.eks. ved at udfylde vores ansøgningsskema, formular til sponsorater, ved at sende os en e-mail, ved at købe noget fra vores webshop eller ved at deltage i en af vores konkurrencer. For at du kan føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside, eller når du deler dine personoplysninger med os på anden måde, har vi oprettet denne databeskyttelsespolitik, for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi behandler dine persondata.

Politikken indeholder følgende:

 • Dine rettigheder
 • I hvilke situationer behandler vi dine personoplysninger
 • Hvordan får vi oplysninger om dig
 • Hvem kan vi dele dine oplysninger med
 • Hvor bliver dine personoplysninger behandlet
 • Kontakt os
 • Ændringsforslag

I henhold til gældende databeskyttelsesforordning må personoplysninger kun indsamles til "specifikke og legitime formål". De indsamlede oplysninger må herefter ikke behandles på måder, der er uforenelige med disse formål. Desuden skal databehandlingen være juridisk begrundet, et såkaldt retsgrundlag. Vores behandling af dine oplysninger er baseret på et eller flere af følgende retsgrundlag:

 • behandling er nødvendig for udførelse af vores kontrakt med dig ("kontrakt"),
 • behandling er nødvendig, for at vi kan opfylde en forpligtelse, fastsat i en anden lov ("retslig forpligtelse"),
 • behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, medmindre dine interesser eller rettigheder til databeskyttelse går forud herfor ("interesseafvejning"); eller
 • i specifikke tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til behandling af de aktuelle oplysninger ("samtykke").

I de fleste tilfælde afgøres retsgrundlaget ved en kontrakt, retslig forpligtelse eller interesseafvejning. I visse tilfælde er dit samtykke dog påkrævet, og i sådanne tilfælde vil vi bede om dit samtykke til behandling af de pågældende personoplysninger, inden behandlingen påbegyndes.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, ved at sende en e-mail til os på dataprotection@peterlarsenkaffe.dk.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelsesforordning har du ret til information om, hvornår og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde også ret til at se dine oplysninger eller få dem flyttet, ændret eller slettet. Mere information kan findes her:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til at blive glemt
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Dataportabilitet
 • Ret til indsigelse
 • Klager
 • Kompensation og erstatning

Ret til indsigt

Du har ret til gratis at få information om de oplysninger, vi har registreret om dig. En anmodning om dette, skal indsendes skriftligt og underskrives af dig. Bemærk, at vi kun videregiver information, som vi med sikkerhed ved er dine. Vi kan ikke videregive information, der krænker andres rettigheder. Du skal sende anmodningen til nedenstående adresse. Marker konvolutten "Databeskyttelse".

Peter Larsen Kaffe A/S
Ærøvej 15-17
8800 Viborg

For at sikre, at informationen ikke sendes til den forkerte person, sendes de til din registrerede adresse.

Ret til berigtigelse

Vi bestræber os hele tiden på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Opdager vi fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, forsøger vi at rette eller fjerne dem.

Hvis oplysningerne rettes på din anmodning, er vi forpligtede til at informere dem, som vi har delt oplysningerne med. Dette gælder dog ikke, hvis opgaven anses for umulig eller er en alt for stor byrde for os. Du har også ret til at få oplyst, hvem vi har delt dine oplysninger med.

Ret til at blive glemt

Hvis vi har indsamlet dine personoplysninger, har du ret til at anmode om sletning af dine data. Vi er forpligtede til at slette oplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.
 • Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
 • Hvis oplysningerne anvendes til direkte markedsføring, og du modsætter dig behandling af oplysningerne på denne måde.
 • Hvis du modsætter dig behandling af personoplysninger, der sker efter interesseafvejning, og der ingen legitim grund er, som vejer tungere end dine interesser.
 • Hvis personoplysningerne behandles ulovligt.
 • Hvis der kræves sletning for at opfylde en retslig forpligtelse.
 • Hvis vi har brug for oplysningerne for at opfylde en kontrakt med dig, eller hvis der er et lovkrav om, at vi skal beholde personoplysningerne, kan vi dog ikke slette dem.
 • Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, er vi forpligtede til at informere dem, som vi har delt oplysningerne med. Dette gælder dog ikke, hvis opgaven anses for umulig eller er en alt for stor byrde for os. Du har også ret til at få oplyst, hvem vi har delt dine oplysninger med.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til begrænset behandling af dine personoplysninger.

Det gælder bl.a. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte og har bedt om en rettelse. Her kan du bede om begrænset behandling, mens oplysningerne klargøres.

Når begrænsningen ophører, informeres du herom.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og bruge dem et andet sted (dataportabilitet). Vi er forpligtet til at lette en sådan overførsel af personoplysninger. En betingelse for dataportabilitet er, at modtageren behandler personoplysningerne efter samtykke fra dig eller for at opfylde en kontrakt med dig, og at det kun gælder de personoplysninger, du selv har oplyst.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder, når personoplysninger behandles efter interesseafvejning.

Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, skal vi respektere dette, medmindre vi kan påvise legitim interesse til behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller hvis behandlingen sker ud fra at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. En sådan indsigelse kan rejses til enhver tid. Hvis du modsætter dig behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til sådanne formål.

Klager

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med den gældende databeskyttelsesforordning, bedes du underrette os snarest muligt. Du kan også henvende dig direkte til Datatilsynet og indgive en klage.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

Kompensation og erstatning

En person der har lidt skade, som følge af en overtrædelse af databeskyttelsesforordningen, har ret til at modtage erstatning fra den eller de dataansvarlige, der har deltaget i behandlingen. Den enkelte kan kræve erstatning fra den dataansvarlige eller registerføreren eller bringe et erstatningskrav for retten.

I HVILKE SITUATIONER BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan behandle dine personoplysninger i følgende situationer:

 • Køb af varer fra vores webshop
 • Deltagelse i forbrugerkonkurrencer
 • Kundekontakt og reklamation
 • Nyhedsbreve
 • Besøg på vores hjemmesider og cookies
 • Sociale medier
 • Ledige job

Køb af varer fra vores webshop

For at kunne levere produkter, som du har bestilt via vores hjemmeside, skal vi behandle dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger, dels for at opfylde kontrakten med dig eller den organisation, du repræsenterer, men også, hvis vi i modsætning til forventningerne og vores intentioner, skal leve op til vores forpligtelser, i henhold til produktansvarsloven. Med andre ord, kan vi have pligt til at kontakte dig, hvis der er noget galt med den vare, du har bestilt. Når vi kontakter dig, vil vi bruge den adresse/telefonnummer/mail, som du har oplyst på bestillingstidspunktet.

Så retsgrundlaget for vores behandling, er opfyldelse af kontrakt samt retslig forpligtelse.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er registreret som kunde hos os.

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 5 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog, for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (2-årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Deltagelse i forbrugerkonkurrencer

Hvis du deltager i en af vores forbrugerkonkurrencer, skal vi i mange situationer behandle dine personoplysninger, f.eks.:

 • for at kunne fortælle dig, om du har vundet
 • for at kunne bekræfte, at du opfylder konkurrencekravene med hensyn til alder
 • for at kunne undersøge, om du er i familie med en af vores, eller vores partneres, medarbejdere; eller
 • for at kunne se, om du overholder betingelserne i konkurrencereglerne, f.eks. antallet af tilladte konkurrencebidrag.

De oplysninger vi behandler, er de oplysninger du giver os, ved at deltage i konkurrencen, som regel kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefonnummer), og om du er 18 år eller derover.

For at finde en vinder, antager vi, at vores interesse for behandling af dine oplysninger, opvejer din interesse for ikke at få dine oplysninger behandlet. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor interesseafvejning.

Hvis du har deltaget i en forbrugerkonkurrence, vil dine oplysninger blive gemt i seks måneder fra den dato, hvor vinderen er fundet.

Kundekontakt og reklamation

Hvis du kontakter os, skal vi være i stand til at identificere dig som kunde og i mange tilfælde får vi brug for oplysninger om dit køb, for at kunne håndtere reklamationer og forespørgsler. De oplysninger vi behandler, er de oplysninger du giver os, når du kontakter os, som regel kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefonnummer).

Ved krav fra en person, opretter vi en reklamationssag, der indeholder oplysninger om kravet. Dette indeholder normalt fordringshaverens identitet, men i visse situationer kræver sagen også behandling af identiteten på andre personer, der har indflydelse på sagen.

Hvis kravet vedrører en af vores medarbejdere eller en af vores distributørers medarbejdere, vil vi ofte være nødt til at identificere fordringshaver til den person, kravet vedrører. Hvis den som fremsætter reklamationen ikke ønsker, at disse oplysninger skal afsløres, vil vi naturligvis respektere dette. Det kan dog være umuligt at behandle en sådan klage anonymt.

De processer, der er beskrevet ovenfor, er vigtige for at vi kan håndtere oplysninger om det produkt, du har købt. Vores forpligtelse til at rette fejl kan fastsættes i kontrakter og/eller lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelsesregler. Retsgrundlaget for behandling kan derfor både være opfyldelse af kontrakt og retslig forpligtelse.

Fra tid til anden kan telefonopkald til vores kontor registreres til uddannelsesformål. Information om dette vil blive givet før opkaldet dirigeres videre. Optagelser gemmes i en måned.

Hvis du har en sag registreret hos vores kundeservice, vil vi gemme dine oplysninger under hele sagsbehandlingstiden og i tre måneder derefter.

Nyhedsbreve

Hvis du har givet os din e-mail-adresse, kan vi bruge den til at sende dig et nyhedsbrev med henblik på markedsføring eller til at give oplysninger om vores produkter. Hvert nyhedsbrev vil indeholde instruktioner om, hvordan man kan afslå fremtidig kommunikation.

Hvis du er kunde, kan det juridiske grundlag for vores forsendelser være en interessebalance. Du kan også have givet dit samtykke til nyhedsbreve ved en af vores events eller ved anden kontakt med os eller en af vores forhandlere (butikker) eller caféer. Uanset hvilket retsgrundlag vores behandling bygger på, har du til enhver tid ret til at afvise yderligere e-mails ved blot at fortælle os det.

Din e-mailadresse vil blive behandlet til ovennævnte formål, indtil du afviser yderligere e-mails. Hvis du vælger at afmelde vores nyhedsbrev, vil vi omgående fjerne dine oplysninger fra disse e- mail-lister.

Besøg på vores hjemmesider og cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmesider for at indsamle information og oplysninger om besøgendes adfærdsmønstre. Vi gør det for at optimere brugeroplevelsen og sikre at obligatoriske funktioner fungerer efter hensigten. Oplysninger behandles uden at en person identificeres.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies, i vores politik om cookies, som kan findes på vores hjemmeside. Retsgrundlaget for behandling, er samtykke, som du giver, når du accepterer cookies ved besøg på vores hjemmeside, hvori det også fremgår præcist hvilke cookies, vi anvender.

Hvis vi ønsker at indsamle personligt identificerbare oplysninger via vores hjemmeside, vil vi give oplysninger om dette på forhånd. Vi vil sige, hvornår vi indsamler oplysninger og forklare, hvad vi vil gøre med dem.

Sociale medier

Vi anvender medierne Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok og YouTube, hvorigennem det dels er muligt at kommentere på vores side og dels er muligt at sende os en besked.

For alle nævnte medier gælder, at kommentarer med personlige oplysninger slettes hurtigst muligt.

Beskeder sendt til os via nævnte sociale medier slettes efter 3 måneder og vil ikke blive delt med andre virksomheder eller organisationer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejning.

Ledige job

De oplysninger, du giver os sammen med din jobansøgning, vil kun blive brugt til:

 • evaluering af ansøgningen
 • for at kontakte dig
 • opfyldelse af retslige krav

Vi vil ikke dele nogle af de oplysninger, du opgiver under rekrutteringsprocessen med tredjepart, til markedsføringsformål. Vi opbevarer heller ikke dine data uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

De oplysninger, du giver, vil blive gemt sikkert af os og/eller vores databehandler.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, i forbindelse med din ansøgning om beskæftigelse, er derfor samtykke og/eller interesseafvejning.

Hvilke oplysninger beder vi om og hvorfor

Vi indsamler ikke flere oplysninger end vi behøver, for at opfylde de givne formål, og vi gemmer dem ikke længere end nødvendigt.

De oplysninger vi beder om, bliver kun brugt til at vurdere din egnethed til beskæftigelse. Du er ikke forpligtet til at angive, hvad vi beder om, men det kan påvirke din ansøgning, hvis du ikke gør det.

Ansøgningsfase

Hvis du ansøger via vores hjemmeside, kan dine oplysninger blive indsamlet af en databehandler og/eller rekrutteringsbureau, på vores vegne.

Vi vil bede dig om at dele personoplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger. Vi vil også bede om din tidligere erfaring og uddannelse, der er relevant for det job, du har ansøgt om.

Brug af rekrutteringsbureau

Hvis vi bruger et rekrutteringsbureau, vil vi overføre dine personoplysninger til dem. Rekrutteringsbureauet skal betragtes som en tredjepart i forhold til dig. For hvert rekrutteringsbureau udarbejdes der en aftale for at sikre, at de overholder vores procedurer og krav. Disse aftaler betyder, at de ikke kan gøre noget med dine personoplysninger, som er i strid med vores anvisninger. De vil heller ikke dele dine personoplysninger med andre organisationer end os. De er også forpligtet til at gemme dine personoplysninger på en sikker måde og i en periode, der ikke er længere end vi har besluttet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende et rekrutteringsbureaus brug af dine oplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@peterlarsenkaffe.dk, for at få oplysninger om, hvilke underleverandører der har behandlet dine oplysninger.

Hvor længe gemmes oplysningerne

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse ved rekrutteringsprocessens afslutning, opbevarer vi dine oplysninger i en periode på 12 måneder, for at opretholde vores retsgrundlag.

Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men du har mulighed for at tilmelde dig via et link på vores hjemmeside, så du modtager besked, når vi har en ledig stilling, og du kan til enhver tid afmelde dig dette igen.

HVORDAN FÅR VI OPLYSNINGER OM DIG

Oplysninger, som du deler med os

Vi indsamler oplysninger om dig på forskellige måder. Det kan for eksempel være, når du selv giver os dine oplysninger, når du kontakter os, deltager i en forbrugerkonkurrence eller kontakter vores ordrekontor. Vi kan indsamle følgende personoplysninger fra dig:

 • kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer)

De oplysninger, vi indsamler om dig

Når du kontakter os eller besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle oplysninger om dig. Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle følgende personoplysninger:

 • oplysninger om, hvordan du interagerer med os (hvordan du bruger vores tjenester, herunder svartid på sider, fejl i download, hvordan du har nået og forladt tjenesten, samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig)
 • oplysninger om din computer eller mobile enhed (f.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning)

Følsomme oplysninger

Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger (oplysninger om race eller etnisk tilhørsforhold, politiske eller religiøse overbevisninger, filosofiske anskuelser, helbred, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold eller genetisk og biometrisk data). Et CPR-nummer er ikke en følsom personoplysning, i henhold til gældende lovgivning, men i det omfang, hvor vi gemmer CPR-numre, vil vi behandle dem som en fortrolig oplysning.

HVEM KAN VI DELE DINE OPLYSNINGER MED

For at varetage dine rettigheder, når vi deler dine oplysninger med tjenesteudbydere eller andre forretningspartnere, foregår al deling i overensstemmelse med skriftlige aftaler, der regulerer modtagerens rettigheder og forpligtelser med hensyn til behandling af dine personoplysninger.

Vi sælger aldrig dine personoplysninger til tredjepart, hvis ikke vi har din tilladelse til at gøre det. Vi deler heller ikke dine personoplysninger med tredjepart, der skal bruges med henblik på markedsføring, hvis ikke vi har modtaget dit samtykke. Ligesom ved uønskede e-mails fra os, har du lovmæssigt ret til at modsætte dig fremtidige markedsførings-e-mails fra tredjepart, som vi har overført dine personoplysninger til, efter dit samtykke. Du skal dog kontakte denne tredjepart direkte, hvis du ønsker at modsætte dig fortsat behandling af dine oplysninger til dette formål.

Vi kan dele dine oplysninger med følgende parter:

 • Vores leverandører
 • Vores samarbejdspartnere

Vores leverandører

Vi kan dele dine personoplysninger med vores leverandører, som i forhold til dig udgør tredjepart. For at kunne udføre de tjenester, vi køber eller for at udvikle vores produkter og tjenester, skal vores leverandører i visse situationer behandle dine personoplysninger.

I de aftaler, vi indgår med vores leverandører, er der klare regler for, hvordan dine personoplysninger må anvendes. Peter Larsen Kaffe A/S og leverandørerne er dog separate juridiske enheder. Vi kan derfor normalt ikke betragtes som ansvarlige, hvis de ikke følger gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende en leverandørs brug af dine oplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@peterlarsenkaffe.dk, for at få oplysninger om, hvilke leverandører der har behandlet dine oplysninger.

HVOR BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLET

Vi behandler først og fremmest dine personoplysninger i Danmark. Overførsel til et andet EU- land kan forekomme.

KONTAKT OS

Peter Larsen Kaffe A/S er registret under CVR-nummer 45667219 og har adresse på Ærøvej 15- 17, 8800 Viborg samt Ambolten 33, 6000 Kolding. Peter Larsen Kaffe A/S er den personlige dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med dette dokument og overholder den danske databeskyttelseslovgivning.

Du kan altid spørge os om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på dataprotection@peterlarsenkaffe.dk.

Denne databeskyttelsespolitik blev sidst opdateret 12/10/2022

Ændringsforslag

Vi er muligvis nødt til at opdatere disse oplysninger, fx hvis vi behandler dine oplysninger til et nyt formål, indsamler andre oplysninger eller deler dine oplysninger med andre parter end dem, der er angivet i denne tekst. En opdateret version af disse oplysninger kan altid findes her på peterlarsenkaffe.dk.

keyboard_arrow_up