Reklamation

Har du oplevet uregelmæssigheder med et Peter Larsen Kaffe produkt, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Send venligst en mail til os på kaffe@peterlarsenkaffe.dk med dine kontaktoplysninger og skriv lidt omkring årsagen til reklamationen.

Vi vil herefter vurdere det videre forløb.

Mærk venligst emnefeltet med ”Reklamation”

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her.

keyboard_arrow_up