Reklamation

Har du oplevet uregelmæssigheder med et Peter Larsen Kaffe produkt, er du meget velkommen til at kontakte os. Vil du i dialog med os via mail, kan du gøre det på kaffe@peterlarsenkaffe.dk men har du en konkret reklamation på et produkt, skal vi bede dig sende produktet til os. 

Drejer det sig formalet eller hele kaffebønner bedes du sende den i den originale pose sammen med en beskrivelse af reklamationen. Kaffen sendes herefter til test i laboratorium og svar modtages ca. 14 dage senere. 

Vi refunderer naturligvis kaffe og porto. 

Indsendes til: 
Peter Larsen Kaffe A/S
Ærøvej 15-17
8800 Viborg

Mrk. ”Reklamation”

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her.

keyboard_arrow_up